Коли за скрап от iopz.com

За да направите правилния избор когато предавате автомобила си за скрап прочетете тези статии.

Скрап на черни и цветни метали

Към черни и цветни метали се причисляват 13 вида от тях, в това число и сплави. При комбинации на метали от черни и цветни метали се образуват и алуминий, олово и други.

В резултат от множествата преработки, в резултат от физични и химични състави, металите са най-скъпият скрап отпадък. Със събиране на скрап от черни и цветни метали се пестят огромни количества с размери на милиарди тонове годишно, а това допринася за пестене на природните ресурси.

Рециклиране на черни и цветни метали е важно не само заради природата, чрез него се постига баланса на ресурсите, но и се подпомага разчистване на всякакви отпадъци и получаване на едни добри доходи от предаването им.

Не без известен е факта, че липсата и ограничения добив на руди от черни и цветни метали е глобален проблем. Това наложи нуждата от появата и развитието на скрап индустрията.

Суровината и получаването на електрическа енергия от преработка и рециклиране на металите налага така мащабните и задълбочени мерки, които се вземат, с цел по-отговорно третиране на отпадъците.

За да бъде реализирано скрап събиране и процесите по рециклиране на метали са нужни множество действия под форма на различни процеси. Така например всяко едно домакинство може да участва в скрап индустрията, със събиране и предаване на всякакви ненужни отпадъци. Действия по събиране, предаване, съхраняване, преработване, обезвреждане, рециклиране, повторни използвания, възстановяване и други.

За черни и цветни метали се имат в предвид всякакви продукти, в това число стоманени, чугунени и други. Преди рециклирането металите биват пригаждани за самият процес на претопяване, в зависимост от вида, в който са предадени.

Съществуват няколко типа скрап преработване на различните видове метали и те са – рециклиране на черни метали; рециклиране на цветни метали. Към скрап индустрията се включват и други преработвателни процедури, на неметали, към тях се отнасят: рециклиране на пластмаси; стъкла и хартия. Като цяло тези процеси биват наричани под едно наименование - компостиране. За определяне на процесите по събиране на скрап отпадъци и рециклирането им се регламентират определени норми. Това става, чрез вписването им в класификатори, според множеството специфики. За специфики става въпрос при метали, които съдържат примеси в състава си.

Още в тази категория: Ползата от рециклиране »